Kategoria

Prawo pracy
Odszkodowanie za zwolnienie z pracy - dowiedz się, kiedy przysługuje!
W sytuacji, gdy pracodawca zwolnił pracownika bez uzasadnienia lub niezgodnie z prawem, można wnioskować o odszkodowanie za zwolnienie z pracy. Dotyczy to sytuacji, w których przyczyna uzasadnienia nie jest zgodna z faktycznym stanem rzeczy, za co pracownik domaga się należytej rekompensaty.
Read More
odszkodowanie z zus za udar mozgu
Udar mózgu stanowi jedną z bardziej poważnych dolegliwości dla człowieka, ze względu na jego dotkliwe skutki. Właśnie dlatego pacjenci, którzy przebyli już udar mózgu, zwracają się o odszkodowanie z ZUS za udar mózgu . W jakich wypadkach jest to możliwe, a z jakich powodów wniosek może zostać odrzucony? Wyjaśniamy w poniższym artykule. Kiedy wniosek o...
Read More
jakie choroby kwalifikują się na odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej
Pracując w specyficznym środowisku pracy, pracownik czasami jest narażony na różne szkodliwe warunki. Jeśli z powodu wykonywania tej pracy nabawi się choroby zawodowej, może w takim wypadku ubiegać się o odszkodowanie. Dla kogo ono przysługuje i jak uzyskać odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej? Tego dowiesz się z poniższego artykułu. Czym jest choroba zawodowa? Są zawody,...
Read More
Urodzenie martwego dziecka - uprawnienia
Urodzenie martwego dziecka dla wielu kobiet stanowi bolesne przeżycie. Jest to wydarzenie, które badane jest przez lekarzy i psychologów. Stanowi również przedmiot zainteresowania prawników, szczególnie tych zajmujących się prawem pracy. W poniższym tekście przytaczamy związane z narodzinami martwego dziecka uprawnienia przysługujące kobietom. Urodzenie martwego dziecka należy odróżnić od poronienia. Są to 2 terminy dotyczące podobnych...
Read More
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne, który otrzymuje osoba za okres będący urlopem macierzyńskim. Czy sytuacja osób przebywających na urlopie macierzyńskim zmienia się w momencie, kiedy przestaną być one zatrudnione? W poniższym artykule przybliżamy, jak wygląda zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia. Zgodnie z informacjami na stronie ZUS, zasiłek macierzyński przysługuje pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i...
Read More
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Polska staje się krajem, do którego coraz częściej w celach zarobkowych przyjeżdżają osoby zza granicy. Pracodawcy, chcąc zatrudnić obywateli innego kraju, powinni zrobić to zgodnie z prawem. W artykule przedstawiamy wskazówki dotyczące tego, jak wygląda zatrudnianie cudzoziemców w Polsce! Źródłami informacji na temat skali zatrudniania cudzoziemców w Polsce są dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki...
Read More
Pytania na rozmowie rekrutacyjnej
Pierwszym etapem rekrutacji jest najczęściej przesłanie odpowiednich dokumentów, drugim zaś spotkania z wybranymi kandydatami, podczas których dobiera się odpowiednią do stanowiska osobę. Planujesz powiększenie swojej firmy o kolejnego pracownika? Szukasz zatrudnienia i przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej? Z artykułu dowiesz się jakie pytania na rozmowie rekrutacyjnej są uzasadnione, a jakie nie powinny na niej paść. ...
Read More
Zasady współżycia społecznego
Zasady współżycia społecznego to rodzaj klauzuli prawnej stosowanej w prawie polskim. Odnosi się do powszechnie uznawanych norm. Zasady współżycia społecznego to normy obyczajowe, a także moralne i etyczne, które panują w danym społeczeństwie. Pojęcie to jest klauzulą generalną. Jest to zatem zwrot niedookreślony, który odsyła do pozaprawnych ocen. Przeciwieństwo zwrotów niedookreślonych to zwroty dookreślone, w...
Read More
Zakaz konkurencji - umowa o zakazie konkurencji
Umowa o zakazie konkurencji dotyczy powstrzymywania się przez pracownika od działań, które mogłyby być szkodliwe dla pracodawcy. Można zawrzeć ją na czas trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu. W poniższym artykule znajdują się najważniejsze informacje, dotyczące umowy tego rodzaju. Celem umowy o zakazie konkurencji jest ochrona pracodawcy prowadzącego działalność jako podmiot gospodarczy. Dzięki niej...
Read More
Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy a koronawirus
Koronawirus ma obecnie olbrzymi wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Prawa pracownika oraz pracodawcy to jedna z dziedzin, gdzie dokonują się największe zmiany. Reguluje je specustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Prawa pracownika i pracodawcy – praca zdalna...
Read More