Kategoria

Prawo administracyjne
Przymusowe leczenie psychiatryczne - ile trwa i kto może składać wniosek? Dowiedz się!
Są sytuacje, w których osoba chora psychicznie nie wyraża zgody na to, aby zostać przyjętą do szpitala. Jednak ze względu na stan zdrowia, który w skrajnych przypadkach może zagrażać jej życiu, istnieje możliwość wszczęcie postępowania o przymusowe leczenie psychiatryczne. W związku z tym nasuwa się podstawowe pytanie: kto może złożyć wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne...
Read More
Skarga na bezczynność organu
Skarga na bezczynność organu możliwe jest w sytuacjach, kiedy to inne organy sądowe, które powinny prowadzić postępowania sprawnie, wykazują się brakiem aktywności. To z kolei może prowadzić do przewlekłości postępowania, co stanowi naruszenie zasad konstytucyjnych. Możliwość szybkiego załatwienia danej sprawy jest bowiem przejawem realizacji prawa obywatela do dobrej administracji. Prawo to ma także wymiar konstytucyjny....
Read More
Pozwolenie na budowę domu - projekt budowlany
  Pozwolenie na budowę domu stanowi decyzję administracyjną. Uzyskanie pozwolenia jest niezbędne, by można było wykonywać roboty budowlane. Kwestie dotyczące pozwolenia na budowę można załatwić podczas wizyty w urzędzie. Możliwe jest również załatwienie ich elektronicznie lub listownie. Poza samą budową domu, pozwolenia wymaga także jego przebudowa, rozbudowa, czy też odbudowa. W niektórych sytuacjach zamiast pozwolenia...
Read More
Zgoda domniemana na przeszczep organów
Zgoda domniemana stanowi rodzaj zgody na czynności medyczne. Stosuje się ją w przypadku przeszczepów od osób zmarłych. Przeszczepianie narządów każdego roku stanowi procedurę, która ratuje życie tysięcy osób. Mimo rosnącej świadomości na temat możliwości uratowania w ten sposób życia, cały czas w kolejkach na przeszczep czekają setki osób. Przeszczep narządów jest dla nich jedyną nadzieją....
Read More