Odszkodowanie z ZUS za udar mózgu – jak się o nie ubiegać?

odszkodowanie z zus za udar mózgu

Udar mózgu stanowi jedną z bardziej poważnych dolegliwości dla człowieka, ze względu na jego dotkliwe skutki. Właśnie dlatego pacjenci, którzy przebyli już udar mózgu, zwracają się o odszkodowanie z ZUS za udar mózgu . W jakich wypadkach jest to możliwe, a z jakich powodów wniosek może zostać odrzucony? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Kiedy wniosek o odszkodowanie z ZUS za udar mózgu może zostać odrzucony?

Może się zdarzyć, że ZUS zakwestionuje uzasadnienie złożonego wniosku o odszkodowanie za udar mózgu. Najczęściej w takim wypadku jest to tłumaczone, że udar mózgu nie nastąpił w wyniku pojedynczej, zewnętrznej przyczyny, a raczej w efekcie długotrwałej choroby o charakterze samoistnym. Jednak nie należy przekreślać swoich możliwości na uzyskanie jednorazowego odszkodowania za udar mózgu, warto podjąć próbę zdobycia tego świadczenia.

Decyzja o przyznaniu świadczenia lub nieprzyznaniu zależy od wielu czynników, między innymi od okoliczności doznania udaru mózgu czy też od oceny przez komisję lekarską. Możliwe jest też ubieganie się o należne przyznanie odszkodowania przed sądem, gdzie swoje uzasadnienie należy popierać opinią biegłych z dziedziny medycyny.

Potrzebujesz porady prawnej?

W jakich przypadkach za udar mózgu zostanie przyznane odpowiednie świadczenie?

Najważniejszym aspektem przy odszkodowaniu w przypadku wystąpienia udaru mózgu jest fakt, że musi on zostać uznany za wypadek przy pracy. Co jest konieczne, aby można było go zakwalifikować do takiej kategorii?

 1. Źródłem zdarzenia musi być przyczyna zewnętrzna.
 2. Musi ono być następstwem zdarzenia o nagłym charakterze.
 3. Musi mieć ono związek z wykonywaną pracą.
 4. Skutkiem takiego zdarzenia musi być śmierć lub obrażenia ciała pracownika.

Jak już wspomniano wyżej, zdarza się, że ZUS przy takich sprawach często może odmówić wypłaty odszkodowania. Wyjaśniając to brakiem możliwości udowodnienia, że udar mózgu nastąpił w wyniku bezpośredniej, zewnętrznej przyczyny.

Jednak w rzeczywistości jest to dużo bardziej złożony problem. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ każdy przypadek jest inny. Udar mózgu mogą wywołać czynniki zewnętrzne, na przykład stres, a zwłaszcza długotrwałym stresem, który może powstawać pod wpływem pracy.

Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS za udar mózgu?

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o przyznanie świadczenia z ZUS-u jest zawiadomienie urzędu o udarze mózgu. Można to zrobić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku i wypłatę odszkodowania. Do tego konieczne będą załączniki, przede wszystkim będzie to dokumentacja leczenia ambulatoryjnego.

Poznaj zasady jakie obowiązują na udostępnianie dokumentacji medycznej.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwie poszkodowanego na komisję, na której lekarz orzecznik dokona weryfikacji stanu zdrowia wezwanego, a także okoliczności, w jakich doszło do udaru mózgu. W tym momencie, w wielu przypadkach wnioskujący mogą dostać odpowiedź odmowną na uzyskane świadczenia, jednak to nie koniec możliwości ubiegania się o odszkodowanie z ZUS za udar mózgu.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony i nastąpi odmowa wypłaty odszkodowania z ZUS za udar mózgu, można złożyć odwołanie do sądu pierwszej instancji, który rozpozna sprawę odszkodowania. Jeśli jednak również ten sposób nie da zamierzonego efektu dla poszkodowanego, może on wnieść odwołanie do sądu apelacyjnego, czyli drugiej instancji. Przy rozpatrywaniu odszkodowania z ZUS, występuje możliwość zawarcia ugody w tej sprawie lub prowadzenie mediacji. Warto pamiętać, że występuje trzyletni okres na podjęcie roszczeń związanych z udarem mózgu, jednak najlepiej podjąć te kroki jak najszybciej.

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o odszkodowanie z ZUS za udar mózgu?

Do złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są potrzebne poniższe dokumenty:

 • pismo o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu, a także o przyznanie jednorazowego odszkodowania,
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego leczenie udaru mózgu, o stanie zdrowia poszkodowanego, wydawane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, stwierdzające zdiagnozowany udar mózgu lub będące dowodem przebytego udaru mózgowego,
 • dokumentacja medyczna, w tym inne dokumenty, które mogą być istotne przy wydawaniu orzeczenia o niezdolności do pracy w danej sprawie,
 • wywiad zawodowy.

To są najbardziej podstawowe dokumenty, jednak nie tylko one mogą się okazać przydatne. Dodatkowe dokumenty, które warto dostarczyć w takiej sprawie to:

 • zeznania świadków zdarzenia,
 • karta wypadku,
 • protokół ustalający okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • decyzja w sprawie wydana przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • prawomocny wyrok wydany przez sąd pracy w danej sprawie,
 • dokumentacja zdarzenia, do którego doszło w określonych okolicznościach.

W jaki sposób należy złożyć te dokumenty do ZUS-u? Dokumenty i zebrany materiał należy dostarczyć pracodawcy, który z kolei przekazuje je do właściwego oddziału urzędu.

Co dzieje się w następstwie zaburzeń krążenia mózgowego?

Udar mózgu to nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w wyniku zaburzeń krążenia mózgowego. Aby móc odpowiednio zareagować na tę sytuację, należy umieć stwierdzić objawy udaru mózgu. Poniżej przedstawiamy najczęstsze objawy, które towarzyszą poszkodowanemu na wypadek udaru mózgu. Ważne jest zwrócenie uwagi na moment pojawienia się objawów, ponieważ niektóre opcje leczenia zależą od czasu ich wdrożenia po udarze.

 1. Problemy z mówieniem i rozumieniem tego, co mówią inni do poszkodowanego. Komunikacja z taką osobą może być utrudniona dwustronnie – może nie rozumieć tego, co się mówi, a dodatkowo sam może nie być w stanie z komunikowaniem o swoim stanie, czyli mieć nagłe zaburzenia mowy.
 2. Paraliż lub drętwienie twarzy, rąk lub nóg. Możliwe jest wystąpienie nagłego drętwienia, osłabienia lub porażenia twarzy, rąk i nóg, co ważne, bardzo często te objawy występują tylko po jednej stronie ciała. Jak najprościej to sprawdzić? Spróbuj w tym samym momencie podnieść obie ręce nad głowę. Jeśli czujesz lub widzisz, że jedna ręką zacznie opadać, to znaczy, że istnieje możliwość wystąpienia udaru mózgu. To samo może dotyczyć ust – jeśli osoba spróbuje się uśmiechnąć, a jedna strony twarzy wyraźnie jej opada, to może być objaw udaru mózgu.
 3. Problemy ze wzrokiem w jednym lub obu oczach. Wzrok może stać się całkiem niewyraźny, mieć ciemne plamki w polu widzenia lub może nastąpić tak zwane widzenie podwójne.
 4. Nagły, ostry i silny ból głowy. Do niego mogą dojść dodatkowo wymioty, zawroty głowy i zaburzenia świadomości, zwłaszcza jeśli występują na raz, mogą być objawami udaru mózgu.
 5. Kłopoty z chodzeniem i równowagą. Możliwe jest potykanie się, tracenie równowagi, często wywołane nagłymi zawrotami głowy lub utratą koordynacji ruchowej.

Jak rozpoznać objawy udaru mózgu?

Bardzo ważne jest, aby wezwać pogotowie jak najszybciej, jeśli podejrzewa się udar mózgu u siebie lub u kogoś w twojej obecności. Najważniejszy jest szybki czas reakcji, ponieważ od niego może zależeć to, jakie szanse na całkowite wyzdrowienie ma poszkodowany. Przyczyny udaru mogą być różne, np. zwężenie tętnic szyjnych. Wystarczy zapamiętać, aby sprawdzić:

 • U – utrudniona mowa,
 • D – dłoń, która opada przy podnoszeniu rąk,
 • A – asymetria ust, przy uśmiechu,
 • R – rozmazane widzenie.

Nawet jeśli objawy pojawiają się na chwilę lub same ustąpią, konieczne jest zasięgnięcie pomocy lekarskiej. Jeśli objawy się zgadzają, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z numerem alarmowym lub od razu pogotowiem ratunkowym. Im dłużej zwleka się z leczeniem udaru, tym większe ryzyko, że mózg zostanie trwale uszkodzony. Poszkodowany może doznać niepełnosprawności lub trwałego kalectwa. W chwili rozpoznania udaru mózgu należy jak najszybciej zareagować, ponieważ konsekwencje choroby niedokrwiennej mózgu mogą być bardzo poważne.

Sprawdź, co grozi za nieuzasadnione wezwanie karetki.

Odszkodowanie z powodu udaru mózgu z prywatnego ubezpieczenia

Jak w każdym przypadku, istnieje możliwość wykupienia osobnej polisy, jako ubezpieczenie na wypadek udaru mózgu, u prywatnego ubezpieczyciela. Takie ubezpieczenie jest rozszerzeniem podstawowej polisy na życie. Zawiera się ją zwykle na 12 miesięcy i ma ona charakter odnawialny.

Jaka może być wysokość odszkodowania na wypadek choroby niedokrwiennej mózgu? To zależy od ubezpieczyciela, wysokości składki oraz oferty. Przykładowo może to być zarówno 10 000 złotych, 50 000 złotych, a nawet 150 000 złotych. Należy jednak koniecznie zapoznać się dokładnie z treścią umowy i warunków, jakie oferuje ubezpieczyciel. Ubezpieczenie na życie może wykluczać w umowie konkretne zdarzenia, których ubezpieczenie nie będzie obejmować. Umowa może stanowić, że nie obejmuje udaru mózgu.

W takiej sytuacji, kiedy ubezpieczyciel nie chce wypłacić świadczenia lub wypłacić je na obniżonej wysokości, warto skontaktować się z kancelarią adwokacką. Pomoże ona ocenić, czy jest możliwe dochodzenie roszczeń w sądzie, czy jednak umowa rzeczywiście jest skonstruowana w taki sposób, że nie ma możliwości uzyskania odszkodowania.

Niektóre z powodów wykluczenia przyznania świadczenia z tytułu wystąpienia udaru mózgu, zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia:

 • napad przejściowy niedokrwienia centralnego układu nerwowego,
 • w przypadku udaru niepozostawiający trwałego ubytku w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego,
 • uszkodzenie mózgu spowodowane urazem.

Chociaż uzyskanie odszkodowania z tytułu udaru mózgu jest czasochłonne, warto się o nie ubiegać. Zwłaszcza w sytuacji, odczuwania bardzo dotkliwych skutków w przypadku udaru mózgu. Dlatego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z uzyskaniem świadczenia, warto skontaktować się z adwokatem. Rozpatrzy on sprawę i szanse na pozytywne rozpatrzenie roszczeń.

Dowiedz się więcej, na czym polega odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej.

Powiązane Posty

Zostaw komentarz

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.