Kategoria

Prawo rodzinne
Renta rodzinna dla dziecka - sprawdź, ile wynosi renta po ojcu i matce!
Świadczenie, jakim jest renta dla dziecka po śmierci ojca lub matki, to specjalne zobowiązanie. Przysługuje ono jako forma rekompensaty środków, które zostały utracone lub pomniejszone w wyniku śmierci jednego z członków rodziny. W ten sposób pozostali członkowie mają możliwość zapewnienia warunków do normalnego funkcjonowania i ustabilizowania sytuacji materialnej.
Read More
Ustalenie opieki nad dzieckiem, prawo do opieki nad dzieckiem - dowiedz się, jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie!
Do podstawowych obowiązków rodzicielskich zalicza się zapewnienie małoletniemu dziecku należytej opieki z poszanowaniem jego praw i godności. Sprawowanie władzy rodzicielskiej jest związane nie tylko ze stworzeniem dobrych warunków egzystencjalnych, ale również zarządzaniem majątkiem dziecka. Zdarzają się jednak okoliczności, w wyniku których uprawniona osoba nie chce lub nie może sprawować codziennego nadzoru, stąd konieczne jest przyznanie...
Read More
Podwyższenie alimentów - sprawdź, jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów!
Osoby objęte świadczeniem alimentacyjnym mogą zastanawiać się, czy istnieją okoliczności faktyczne i prawne zezwalające na podwyższenie alimentów. Jak przewidują przepisy polskiego prawa...
Read More
Przeszkody małżeńskie - kiedy zawarcie małżeństwa nie jest możliwe?
Zawarcie małżeństwa to nie tylko sytuacja, w której dwoje ludzi chce zawrzeć związek małżeński. Prawnie zawarcie małżeństwa to formalny akt, w wyniku którego dwie osoby uzyskują status małżonków według przepisów prawa. Prawo określa również przeszkody małżeńskie, czyli sytuacje, w których zawarcie związku małżeńskiego nie jest możliwe. Z tego artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach przeszkody...
Read More
Jak złożyć pozew o rozwód?
Czasami w małżeństwie nadchodzi czas, w którym problemów nie da się już naprawić. Ciągłe kłótnie, brak porozumienia i bezskuteczne próby naprawy. Kiedy podejmiesz decyzję o rozstaniu, musisz pamiętać o wielu niezbędnych krokach, potrzebnych do złożenia wniosku o rozwód. W poniższym artykule przedstawiam o czym musisz pamiętać i jak złożyć pozew o rozwód. Decyzja o rozwodzie...
Read More
Urodzenie martwego dziecka - uprawnienia
Urodzenie martwego dziecka dla wielu kobiet stanowi bolesne przeżycie. Jest to wydarzenie, które badane jest przez lekarzy i psychologów. Stanowi również przedmiot zainteresowania prawników, szczególnie tych zajmujących się prawem pracy. W poniższym tekście przytaczamy związane z narodzinami martwego dziecka uprawnienia przysługujące kobietom. Urodzenie martwego dziecka należy odróżnić od poronienia. Są to 2 terminy dotyczące podobnych...
Read More
Ustanowienie rozdzielności majątkowej
  W związkach małżeńskich zdarza się, że tylko jedna ze stron ma udział w powstaniu wspólnego majątku. Istnieją także przypadki, kiedy udział mają obie strony, jednak istnieją między nimi duże dysproporcje. Jeśli jeden ze współmałżonków nienależycie wydaje środki finansowe zebrane przez drugiego z nich lub w nienależyty sposób wykonuje swoje obowiązki, sposobem może okazać się...
Read More
Darowizna od rodziny a podatek
Konieczność zapłaty podatku przy otrzymaniu spadku lub darowizny jest czynnikiem, który często zniechęca do przekazywania majątku w ten właśnie sposób. Podatek ten jest dość wysoki i może osiągnąć nawet 20% wartości darowizny.  Jak jednak wyglądają kwestie dotyczące spadków i darowizn, gdy jest to darowizna od rodziny? Darowizna jest przekazaniem pewnej części swojego majątku drugiej osobie....
Read More
Zmiany legislacyjne ułatwiające ściąganie alimentów
W niniejszym artykule odniesiemy się do kwestii wpływu wprowadzonych niedawno zmian legislacyjnych, mających na celu ułatwienie ściągania alimentów, na faktyczną możliwość odzyskania rzeczonego długu alimentacyjnego. Zmiany z 23 marca 2017 roku Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadziła istotną zmianę...
Read More