Prawo autorskie

Obsługa spraw z zakresu prawa autorskiego, w tym:

  • konstruowanie umów związanych z ochroną praw twórców,
  • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw autorskich,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji.