Kategoria

Prawo karne
Przymusowe leczenie psychiatryczne - ile trwa i kto może składać wniosek? Dowiedz się!
Są sytuacje, w których osoba chora psychicznie nie wyraża zgody na to, aby zostać przyjętą do szpitala. Jednak ze względu na stan zdrowia, który w skrajnych przypadkach może zagrażać jej życiu, istnieje możliwość wszczęcie postępowania o przymusowe leczenie psychiatryczne. W związku z tym nasuwa się podstawowe pytanie: kto może złożyć wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne...
Read More
Groźby karalne - przykłady. Sprawdź, co grozi za groźby karalne!
Groźby karalne należą do kategorii gróźb bezprawnych i są jednym z powszechniej występujących przestępstw. Mogą przyjmować różne formy i dotykać wielu sfer życia prywatnego, zawodowego, czy społecznego. Stosowanie groźby karalnej ma na celu przede wszystkim oddziaływanie na psychikę ofiary, co wywołuje poczucie strachu o siebie, lub najbliższe osoby.
Read More
Odszkodowanie za nękanie - co grozi za uporczywe nękanie innej osoby?
Odszkodowanie za nękanie może przysługiwać ofiarom tego przestępstwa.  Przemoc może występować w różnych formach, nie tylko fizycznej, ale również psychicznej. Jedną z form takiej przemocy jest właśnie nękanie, czyli naruszanie prywatności i wzbudzanie poczucia zagrożenia u drugiej osoby. Dowiedz się, czym dokładnie jest nękanie i jakie odszkodowanie przysługuje za nękanie! Spis treści Czym jest nękanie?Nękanie...
Read More
Odszkodowanie za podrobienie podpisu - o czym, pamiętać?
Podrobienie podpisu może się wydawać mało poważnym przewinieniem, jednak ma ono swoje konsekwencje prawne. W zależności od sytuacji oraz jej skutków możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie za podrobienie podpisu. Podpis stanowi ważny element autentyczności dokumentów i dlatego w przypadku posługiwania się cudzym podpisem mogą zostać wyciągnięte konsekwencje. Kiedy jest możliwe uzyskanie odszkodowania i jak...
Read More
Co grozi za potrącenie pieszego?
Ruch drogowy ma określone zasady, aby zapewniać bezpieczeństwo wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Uczestnikami są zarówno kierowcy samochodu, rowerzyści jak i piesi, którzy są bardzo narażeni w przypadku wypadków. Śmiertelność pieszych na polskich drogach jest dość wysoka. Jakie konsekwencje grożą za potrącenie pieszego? Wyjaśniamy w poniższym artykule. Spis treści Kim jest pieszy?Podstawa prawnaRzeczywiste orzecznictwoCo wpływa...
Read More
Czym jest okazanie?
Czynności dowodowe są kluczowe w procesie karnym. Pozwalają one na prawidłowe i dokładne przeprowadzenie procesu. Jedną z takich czynności jest okazanie. W jaki sposób jest ono przeprowadzane i w jakich przypadkach jest dozwolone? W artykule przedstawiam kilka najważniejszych informacji dotyczących okazania. Spis treści Czym jest okazanie?Techniczne warunki przeprowadzenia okazaniaRodzaje okazaniaOkazanie przedmiotuOkazanie osobyInne zasadyEtapy okazaniaPrzesłuchanie wstępnePrezentacja...
Read More
Zamiar bezpośredni i ewentualny przestępstwo
Polskie prawo wyróżnia dwie główne postacie zamiaru dotyczące przestępstw. Jest to zamiar bezpośredni oraz zamiar ewentualny. Wyróżnia się ponadto także inne kategorie zamiaru — zamiar quasi-ewentualny, czy zamiar nagły. W poniższym artykule przybliżymy ich tematykę. Zamiar jest zjawiskiem psychicznym, zachodzącym w umyśle sprawcy danego czynu. Dotyczy woli dokonania czy zrealizowania pewnych znamion czynu zabronionego. Jest...
Read More
Formy stadialne przestępstwa - przygotowanie
  Formy stadialne przestępstwa są to pewnego rodzaju etapy realizacji danego przestępstwa. W poniższym artykule przedstawiamy charakterystykę form stadialnych, jakimi są przygotowanie, usiłowanie i dokonanie. Formy stadialne przestępstw wyróżnia się pod względem naruszenia dobra zagrożonego prawem oraz zaawansowania dokonywania danego przestępstwa. Najbardziej zaawansowanym stadium realizacji czynu zabronionego jest jego dokonanie. Spis treści Czy zamiar stanowi...
Read More
Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
Polskie prawo za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym przewiduje karę grzywny. Jest to bowiem wykroczenie. Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych obowiązuje od 9 marca 2018 r. W poniższym artykule przytaczamy szczegóły dotyczące tego czynu. Przepisy dotyczące spożywania alkoholu w miejscu publicznym znajdują się w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w...
Read More
Tymczasowe aresztowanie - na czym polega
Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych w polskiej procedurze karnej. Wykorzystywane powinno być wyłącznie w przypadku, gdy inne środki zapobiegawcze nie są wystarczające — w uzasadnionych i ściśle określonych sytuacjach. Może być stosowane w stosunku do oskarżonego lub podejrzanego. Areszt tymczasowy orzekany jest jedynie na mocy postanowienia sądu w celu ochrony prawidłowego przebiegu postępowania...
Read More
1 2 3