Obszary praktyki

W czym się specjalizuję?

Prawne obszary praktyki

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Doradztwo prawne w zakresie m.in.: prawa cywilnego, prawa handlowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Obsługa spraw z zakresu prawa cywilnego m.in.: dochodzenie odszkodowań, reprezentacja procesowa

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Obsługa spraw z zakresu prawa rodzinnego m.in.: rozwody, podział majątku, sprawy o separację, czy alimenty.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Obsługa spraw z zakresu prawa spadkowego m.in.: dochodzenie roszczeń, niezgodność dziedziczenia

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Obsługa spraw z zakresu prawa administracyjnego: odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski urzędowe.

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Obsługa spraw z zakresu prawa autorskiego: konstruowanie umów, prowadzenie sporów, sporządzanie opinii prawnych.

Prawo pracy

Prawo pracy

Obsługa spraw z zakresu prawa pracy: reprezentacja pracodawców i pracowników, opinie prawne, negocjowanie.

Reprezentacja obcokrajowców

Reprezentacja obcokrajowców

Pomoc w przedłużaniu okresu ważności wiz, pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy, uzyskanie statusu uchodźcy.

Prawo karne i prawo karne spadkowe

Prawo karne i prawo karne skarbowe

Porady prawne, opinie prawne, reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym, przygotowanie aktów oskarżenia. 

Odzyskiwanie majątku po II wojnie światowej

Odzyskiwanie majątku po II wojnie światowej

Inicjowanie i prowadzenie postępowań o zwrot majątku, przygotowanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych. 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Numer kontaktowy: 602 853 470

·   Pon- Pt 09:00-17:00