Prawo karne i prawo karne skarbowe

 • porady prawne,
 • opinie prawne mające na celu minimalizację ryzyka ponoszenia odpowiedzialności prawnokarnej,
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • przygotowywanie zażaleń oraz sprzeciwów od wyroków nakazowych,
 • sporządzanie wniosków o: odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie kary, udzielenie przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie,
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja w sprawach karnych w postępowaniu międzynarodowym,
 • analiza prawnokarna podejmowanych działań gospodarczych,
 • udział i prowadzenie negocjacji związanych z dobrowolnym poddaniem się karze lub skazaniem bez rozprawy,
 • kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego,
 • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania (np. urząd skarbowy, urząd celny).