Kategoria

Prawo gospodarcze
Tarcza antykryzysowa - jakie zmiany wprowadza?
Wprowadzone ponad miesiąc temu ograniczenia w związku z przemieszczaniem się i prowadzeniem działalności gospodarczych spowodowały ogromny przestój ekonomiczny. Jego skutkiem jest narastający kryzys gospodarczy. Końca epidemii jak na razie nie widać, ale są już dotkliwie zauważalne straty, jakie ponoszą firmy w związku z zakłóceniami przeszkadzającymi w regularnej pracy ich działalności. 17 kwietnia 2020 r Prezydent...
Read More
Indywidualny przedsiębiorca a konsument
Kodeks Cywilny dotychczas nie przewidywał szczególnych przywilejów  ani ochrony dla kupujących przedsiębiorców w transakcjach z drugim przedsiębiorcą – transakcje business to business (B2B). Umowy między przedsiębiorcami mogły być kształtowane dowolnie, nie uwzględniały dodatkowej ochrony dla strony kupującej, będącej w tej transakcji konsumentem, który w zwykłych transakcjach jest objęty ochroną konsumencką. W czerwcu tego roku wejdą...
Read More