Kategoria

Prawo cywilne
Darowizna od rodziny a podatek
Konieczność zapłaty podatku przy otrzymaniu spadku lub darowizny jest czynnikiem, który często zniechęca do przekazywania majątku w ten właśnie sposób. Podatek ten jest dość wysoki i może osiągnąć nawet 20% wartości darowizny.  Jak jednak wyglądają kwestie dotyczące spadków i darowizn, gdy jest to darowizna od rodziny? Darowizna jest przekazaniem pewnej części swojego majątku drugiej osobie....
Read More
Kara umowna - aspekty prawne
Kara umowna to instytucja prawa zobowiązań. Strony umowy mogą w dowolny sposób kształtować jej warunki. Jednym z zagadnień dotyczącym kształtowania umów jest możliwość ustalenia kary umownej dla jednej ze stron. Kara umowna to zabezpieczenie dla wierzyciela, który zawarł umowę z kimś, kto w nieodpowiedni sposób ją wykonał. Jeśli któraś ze stron umowy jej nie wykona...
Read More
Zwrot zakupionego towaru - kiedy jest możliwy
Zwrot zakupionego towaru to prawo, z którego możemy skorzystać w określonych okolicznościach. Zwrot towaru jest jednak czymś innym niż reklamacja. Przyczyną reklamacji jest fakt, że dany produkt jest niepełnowartościowy, natomiast przyczyną zwrotu zmiana zdania konsumenta. Nie w każdych okolicznościach jednak konsument ma prawo do zwrotu towaru, który zakupił. Jeśli kupiliśmy towar w sklepie, jego zwrot...
Read More
Zmiany w indywidualnych interpretacjach podatkowych
W bieżącym roku miały wejść w życie zmiany dotyczące indywidualnych interpretacji podatkowych. Zakładały one wzrost opłat za ich wydanie, ograniczenie funkcji gwarancyjnych, a także ograniczenie możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zmianę odłożono jednak w czasie najpierw do  1 stycznia 2020 roku, a ostatecznie trafiły one do projektu nowej Ordynacji Podatkowej, która ma wejść w...
Read More
Franki szwajcarskie
Zainteresowanie poprowadzeniem sprawy kredytu frankowego bardzo wzrosło po wydaniu wyroku TSUE. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu sposób, jak przygotować się do weryfikacji roszczeń kredytobiorców przeciwko bankowi. Najczęściej zadaje się nam pytania dotyczące szans na powodzenie sprawy przeciwko bankowi oraz wysokości możliwego zwrotu nadpłaconych rat na państwa rzecz lub innego sposobu na rozliczenie spornych umów. Prezentuję  zatem...
Read More
Frank szwajcarski
3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytanie prejudycjalne dotyczące tzw. kredytów frankowych. Tysiące ludzi, którzy znaleźli się w pułapce finansowej spowodowanej niekorzystnymi dla konsumentów, choć stosowanymi powszechnie, klauzulami waloryzacyjnymi, czekało na to orzeczenie. Rozpatrywanie sprawy Sprawę rozpatrywano na kanwie zawartej  w 2008 r. umowy kredytu hipotecznego...
Read More
Pozwy frankowe
Coraz głośniej mówi się o frankowiczach oraz wygranych przez nich sprawach z bankami. Dziś nie można mówić o jednorodnej linii orzeczniczej, lecz pozwy frankowe powoli wyznaczają pewną tendencję, która, miejmy nadzieję, będzie się utrzymywała. Co więc zrobić, by mieć szansę na wygranie z bankiem? Pozwy frankowe – kwestia formalności Pozwy frankowe składa się tak samo...
Read More
Raty kredytu frankowego
Pozwy frankowe są problematyczne ze względu na kwestię określenia dochodzonej kwoty w ramach nadpłaconych rat kredytu bądź też zawyżonej wartości spread’u. To, w jaki sposób takie przewalutowanie raty kredytu frankowego ma się odbyć, zostało przedmiotem obrad Sądu Najwyższego, który dnia 14 lipca 2017 roku (II CSK 803/16) wydał wyrok stwierdzający, że pomóc w tego typu...
Read More
Jak pozwać bank o kredyt frankowy
W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematyką kredytów frankowych, a konkretnie kwestią na jakich podstawach można pozywać bank, tak aby maksymalnie zwiększyć nasze szanse na zwycięstwo. Pozew w sporze z bankiem opiera się na tych samych zasadach i przesłankach co pozwy wnoszone w innych sprawach w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że musi on spełniać warunki określone...
Read More
1 2 3