Zmiany w indywidualnych interpretacjach podatkowych

Zmiany w indywidualnych interpretacjach podatkowych

W bieżącym roku miały wejść w życie zmiany dotyczące indywidualnych interpretacji podatkowych. Zakładały one wzrost opłat za ich wydanie, ograniczenie funkcji gwarancyjnych, a także ograniczenie możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zmianę odłożono jednak w czasie najpierw do  1 stycznia 2020 roku, a ostatecznie trafiły one do projektu nowej Ordynacji Podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Indywidualna interpretacja podatkowa

Interpretacje indywidualne są niezwykle przydatnym narzędziem służącym do zabezpieczenia sytuacji podatkowej podatnika i to w odniesieniu do wszystkich rodzajów podatków, którymi obciążony jest polski podatnik. Dzięki uzyskaniu interpretacji indywidualnej podatnik ma pewność co do słuszności swoich działań i wysokości zobowiązania podatkowego, które będzie musiał zapłacić, ewentualnie pewność co do braku opodatkowania. Indywidualne interpretacje podatkowe pomagają przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o zastosowaniu danej konstrukcji podatkowej, co więcej – podatnik nie ponosi również odpowiedzialności karnoskarbowej w przypadku udzielenia mu błędnej lub później zmienionej informacji dotyczącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego sprawie. Oznacza to, że podatnik nie ponosi negatywnych skutków zastosowania się do błędnej lub później zmienionej interpretacji indywidualnej, wydanej przez organ podatkowy.

Przepisy podatkowe są wielokrotnie niejednoznaczne lub różnie interpretowane, przez co podatnikowi trudno się zorientować, jakie obowiązki na nim ciążą. Natomiast uzyskanie interpretacji indywidualnej daje nam pewność co do obowiązków podatkowych, jakie na nas ciążą w związku z konkretną sytuacją przedstawioną we wniosku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowa ordynacja podatkowa

W obecnym stanie prawnym opłata za indywidualne interpretacje podatkowe wynosi 40 zł. Nowa ordynacja podatkowa wprowadzi opłatę w wysokości 2000 zł w przypadku, jeżeli organ stwierdzi, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest szczególnie skomplikowany. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy interpretacja ma na celu zabezpieczenie korzyści podatkowych powyżej 500 tys. zł, dotyczy ona wykładni umów międzynarodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów UE lub jeśli okaże się, że sposób działania podatnika jest sztuczny, tzn. że jego działanie motywowane jest głownie uzyskaniem korzyści podatkowej. W konsekwencji oznacza to, że organ może uznać różne stany faktyczne za szczególnie skomplikowane, a kwota 2000 zł może okazać się zaporową dla małych i średnich przedsiębiorców i pozbawi ich możliwości skorzystania z tej instytucji. Warto zatem uzyskać pewność, co do swoich obowiązków podatkowych, jeszcze przed planowaną zmianą opłat.

Warto również podkreślić, że wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej złożone przed dniem wejścia w życie planowanej nowelizacji będą rozpatrywane na obecnie obowiązujących zasadach.

Inne możliwości

Poza indywidualnymi interpretacjami podatkowymi podatnik ma też możliwość uzyskania opinii zabezpieczającej, które nie tylko wskazują, jak należy interpretować przepisy prawa podatkowego, ale również chronią przed nałożeniem przez organ podatkowy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Mimo tak dużego znaczenia dla podatnika, nie są one często wydawane, najpewniej ze względu na koszt – opłata od opinii zabezpieczającej wynosi 20 000 zł, stąd też jedynie duże podmioty, posiadające spory kapitał mogą sobie pozwolić na złożenie wniosku o wydanie rzeczonej opinii.

Powiązane Posty

Zostaw komentarz

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.