Jak przygotować się do pozwu w sprawie frankowej?

Franki szwajcarskie

Zainteresowanie poprowadzeniem sprawy kredytu frankowego bardzo wzrosło po wydaniu wyroku TSUE. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu sposób, jak przygotować się do weryfikacji roszczeń kredytobiorców przeciwko bankowi. Najczęściej zadaje się nam pytania dotyczące szans na powodzenie sprawy przeciwko bankowi oraz wysokości możliwego zwrotu nadpłaconych rat na państwa rzecz lub innego sposobu na rozliczenie spornych umów. Prezentuję  zatem najważniejsze dokumenty, które należy przygotować. 

Kopia umowy

Kopia umowy z aneksami ją zmieniającymi oraz regulamin kredytu (jeśli taki został zastosowany) to podstawowy dokument konieczny do poprawnej analizy Państwa sprawy. Pozwoli to na przeprowadzenie prawidłowej identyfikacji mechanizmów waloryzacyjnych, które zastosowano w danym kredycie. Co więcej, umowa kredytu zawiera najistotniejsze informacje potrzebne do określenia wysokości roszczeń: wysokość udzielonego kredytu, stawka referencyjna, marża banku, określenie kursu PLN-CHF oraz kwoty pobrane za czynności bankowe lub dodatkowe usługi banku (ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie kredytu przed wpisem hipoteki do KW, a także pozostałe opłaty czy prowizje).

Potrzebujesz porady prawnej?

Stan salda

Uzyskanie informacji o obecnym stanie salda zadłużenia pozostającego do spłaty i o łącznej wysokości rat czy innych świadczeń przekazanych bankowi również jest niezbędne. Dzięki temu można ustalić wartość przedmiotu sporu w sprawie, a także – co najważniejsze – określić szacunkowo korzyści dla kredytobiorcy za wygraną z bankiem.

Inne informacje

Poza tymi niezbędnymi dokumentami i informacjami, przydatne mogą okazać się harmonogramy spłat rat kredytu, tabele kursów walut banku oraz pisma, które informują o zmianie oprocentowania kredytu.

Analiza dokumentów

Jednak samo przygotowanie dokumentów nie zapewni sukcesu. Potrzeba też ich profesjonalnej analizy pod kątem prawnym, jak i rachunkowym – pozwoli to na sformułowanie żądań wobec banku.

W przypadku rozważania przez Państwa wystąpienia przeciwko bankowi z żądaniem unieważnienia umowy kredytu walutowego lub innej zmiany, która pozwoli na jego ofrankowanie, najlepiej skontaktować się z prawnikiem.

Powiązane Posty