Blog

Zastosowanie przymusu bezpośredniego
Zastosowanie przymusu bezpośredniego często ma miejsce np. w szpitalach psychiatrycznych w stanie wyższej konieczności. Przymus bezpośredni to działanie, które podejmuje się wbrew woli...
Czytaj więcej
Prawo kanoniczne w polskim porządku prawnym
Prawo kanoniczne jest to prawo, które w kościołach chrześcijańskich określa funkcjonowanie poszczególnych z nich. W prawie kanonicznym określono również kwestie takie jak obowiązki...
Czytaj więcej
Urodzenie martwego dziecka - uprawnienia
Urodzenie martwego dziecka dla wielu kobiet stanowi bolesne przeżycie. Jest to wydarzenie, które badane jest przez lekarzy i psychologów. Stanowi również przedmiot zainteresowania...
Czytaj więcej
Pozwolenie na budowę domu - projekt budowlany
  Pozwolenie na budowę domu stanowi decyzję administracyjną. Uzyskanie pozwolenia jest niezbędne, by można było wykonywać roboty budowlane. Kwestie dotyczące pozwolenia na budowę...
Czytaj więcej
Eksmisja z mieszkania - prawne konsekwencje
Eksmisja z mieszkania rozpoczyna się od wystąpienia z odpowiednim wnioskiem. Konieczne jest, by zrobiła to uprawniona do tego strona. Postępowanie eksmisyjne może rozpocząć...
Czytaj więcej
Podział majątku w konkubinacie
Jakie prawa mają byli konkubenci po ustaniu konkubinatu? Czy polskie prawo przewiduje specjalny rodzaj dziedziczenia wobec osób, które żyjących w takich związkach? W...
Czytaj więcej
Nieuzasadnione wezwanie karetki i policji
Bezpodstawne wezwanie karetki lub policji stanowią w polskim prawie wykroczenia. Zawarcie tego typu przepisów ma na celu zmniejszenie liczby nieuzasadnionych wezwań. Przyczyną jest...
Czytaj więcej
Udostępnianie dokumentacji medycznej i jej prowadzenie
Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej stanowi jeden z elementów działalności lekarskiej. Dokumentacja ta jest kluczowa, by możliwe było realizowanie usług na jak najwyższym...
Czytaj więcej
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne, który otrzymuje osoba za okres będący urlopem macierzyńskim. Czy sytuacja osób przebywających na urlopie macierzyńskim zmienia się w...
Czytaj więcej
Zgoda domniemana na przeszczep organów
Zgoda domniemana stanowi rodzaj zgody na czynności medyczne. Stosuje się ją w przypadku przeszczepów od osób zmarłych. Przeszczepianie narządów każdego roku stanowi procedurę,...
Czytaj więcej
Naruszenie tajemnicy korespondencji
Naruszenie tajemnicy korespondencji jest jednym z przestępstw przeciwko ochronie informacji. Jak wynika ze statystyk policji, z roku na rok zwiększa się liczba stwierdzonych...
Czytaj więcej
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Polska staje się krajem, do którego coraz częściej w celach zarobkowych przyjeżdżają osoby zza granicy. Pracodawcy, chcąc zatrudnić obywateli innego kraju, powinni zrobić...
Czytaj więcej
Pytania na rozmowie rekrutacyjnej
Pierwszym etapem rekrutacji jest najczęściej przesłanie odpowiednich dokumentów, drugim zaś spotkania z wybranymi kandydatami, podczas których dobiera się odpowiednią do stanowiska osobę. Planujesz...
Czytaj więcej
Zasady współżycia społecznego
Zasady współżycia społecznego to rodzaj klauzuli prawnej stosowanej w prawie polskim. Odnosi się do powszechnie uznawanych norm. Zasady współżycia społecznego to normy obyczajowe,...
Czytaj więcej
Umowa ustna w polskim prawie
Prawo polskie dopuszcza możliwość zawierania umów w formie ustnej. Umowa ustna to zobowiązanie się do podjęcia określonych działań podczas rozmowy. W jaki sposób...
Czytaj więcej
1 2 3 4