Prawo rodzinne

Obsługa spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym m.in.:

  • rozwody ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz koniecznością dokonania przekształceń prowadzonego przez małżonków biznesu,
  • podział majątku,
  • ustalanie kontaktów z dzieckiem zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej,
  • sprawy o separację,
  • alimenty,
  • porwania rodzicielskie,
  • przysposobienia.