Odzyskiwanie majątku utraconego po II wojnie światowej

  • udzielanie porad prawnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych o możliwości odzyskania majątku,
  • inicjowanie i prowadzenie postępowania o zwrot majątku przed wszystkimi organami,
  • postępowanie na etapie fizycznego odzyskania majątku.